Do: Władze polskich uczelni (lista poniżej)

Zakończcie współpracę z białoruskimi uczelniami, które prześladują studentów!

W tej chwili młodzi ludzie, którzy podjęli się walki o wolny kraj, stają przed sądami. Każdej i każdemu z nich grozi do trzech lat więzienia za pokojowe wyrażanie swojej obywatelskiej pozycji.

To nie jedyny przykład łamania praw studentów na Białorusi. Od początku roku akademickiego 2020/2021 ponad 1100 studentów i nauczycieli zostało dotkniętych represjami politycznymi:
274 uczniów otrzymało naganę;
243 uczniów zostało wydalonych;
723 przeszło rozmowy prewencyjne;
105 cofnięto im prawa do stypendiów i/lub domów studenckich;
41 uczniów jest ściganych kryminalnie.
103 nauczycieli zostało zwolnionych;
24 zostały zagrożone przez kierownictwo.

Źródła w administracjach największych uniwersytetów podały, że w całym kraju przygotowywane są zwolnienia kadry dydaktycznej. Nakaz zwalniania wszystkich, którzy publicznie potępili przemoc, uczestniczyli w wiecach lub wspierali poszkodowanych uczniów.

Jednocześnie większość białoruskich uczelni ma zagraniczne uczelnie partnerskie. Uniwersytety Niemiec, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Polski, Francji i kilkunastu innych krajów deklarują przyjazne stosunki z białoruskimi uniwersytetami, co oznacza, że ​​wspierają działania i podzielają wartości swoich partnerów.

Wzywamy władze polskich uczelni posiadających partnerską współpracę z uniwersytetami z Białorusi do okazania solidarności z białoruskimi studentami i profesorami:

Żądamy natychmiastowego zawieszenia partnerstwa i współpracy z uczelniami, których administracje wywierają presję na studentów i wykładowców ze względu na ich postawy obywatelskie, aż do zakończenia represji politycznych. Zamiast tego wzywamy do rozszerzania stypendiów i niezależnych programy wsparcia dla dotkniętych studentów i naukowców z Białorusi.

Domagamy się publicznego potępienia naruszenia praw i wolności człowieka, jakich dopuszcza się administracja białoruskich uczelni partnerskich.

Jeśli nie będziemy chronić białoruskich studentów, wielu z nich trafi do więzienia. Wesprzyj petycję w obronie uczniów i nauczycieli na Białorusi.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Przez cały okres protestów ani jeden uniwersytet oficjalnie nie wystąpił w obronie swoich studentów, z wyjątkiem pojedynczych profesorów.

Co gorsza — często sami pracownicy administracji stają się inicjatorami represji: wzywają policję do zatrzymywania studentów, składają meldunki na policję, wyrzucają i eksmitują studentów z akademików. Białoruskie uczelnie stały się narzędziem prześladowań politycznych ze strony państwa.

Studenci i studentki z Białorusi zasługują na lepsze warunki. Chcą żyć w wolnym kraju i cieszyć się swobodnym dostępem do edukacji. Polskie uczelnie nie mogą dłużej ignorować postępowania uczelni z którymi współpracują.

Pełna lista uczelni które mają podpisane umowy z uczelniami na Białorusi:
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; ASP w Katowicach; ASP we Wrocławiu; ASP w Łodzi; ASP w Warszawie; Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc; Uniwersytet Medyczny w Lublinie; Uniwersytet Medyczny w Warszawie; Wyższa Szkoła Zarzadzania Środowiskiem w Tucholi; Wojskowa Akademia Techniczna; Instytut Chemii i Techniki Jądrowej; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Polska Akademia Nauk; Instytut Chemii Fizycznej PAN; Politechnika Warszawska; Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie; Politechnika Lubelska; Politechnika Białostocka; Uniwersytet Śląski; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Akademia WSB; Akademia Górniczo-Hutnicza; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Instytut Historii PAN; Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie; Politechnika Koszalińska; Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Politechnika Łódzka; Uniwersytet im. Marii Curie-​Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet w Zielonej Górze; Akademia Pomorska w Słupsku; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach; Uniwersytet Warszawski; Politechnika Kielecka; Politechnika Poznańska; Uniwersytet Ekonomiczny w Bydgoszczy; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; Uniwersytet Białostocki; Narodowy Instytut Dziedzictwa; Wyższa Szkoła Zarządzania w Białymstoku; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu; Politechnika Wrocławska; Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki; Wyższa Szkoła Informatyki Zarządzania i Administracji w Warszawie; Instytut Energetyki; Instytut Mechaniki Precyzyjnej; Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna; Akademia Muzyczna w Katowicach; Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej; Śląski Uniwersytet Medyczny; Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku; Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu; SWPS;
Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach; Uniwersytet Gdański; Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku; Politechnika Gdańska; Politechnika Szczecińska; Uniwersytet Łódzki; Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży; Politechnika Częstochowska.