Przejdź do treści głównej

Do: Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek

NIE dla budowy osiedla w Parku Śląskim!!!

NIE dla budowy osiedla w Parku Śląskim!!!

Szanowny Panie Wojewodo!
Apelujemy o uchylenie uchwały rady miasta Chorzowa w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Targowej 4 w Chorzowie. Od dwóch lat trwa walka mieszkańców GZM o pozostawienie nietkniętej tej części Parku Śląskiego, którą inwestor chce zmienić w blokowisko. Realizacja tej uchwały będzie oznaczała wykarczowanie terenów zielonych w samym sercu aglomeracji, która i tak cierpi z powodu niewielkiej ilości zieleni. Obniży to walory przyrodnicze Parku, który jest nie tylko uwielbianym przez mieszkańców i mieszkanki śląskiej metropolii miejscem, ale też domem wielu gatunków roślin i zwierząt.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

– Zieleń w mieście pełni wielorakie funkcje klimatyczne: reguluje temperaturę otoczenia, ograniczając efekt tzw. „miejskiej wyspy ciepła”; podnosi procentowy udział powierzchni terenów biologicznie czynnych, które odgrywają bardzo ważną rolę w obiegu wody w przyrodzie.
– W obrębie analizowanego terenu stwierdzono występowanie gatunków chronionych, m.in. Kruszczyka szerokolistnego oraz i gniazda i siedliska ptaków objętych ochroną gatunkową, m.in.: Kosa zwyczajnego, Sikory bogatki czy Pokrzewki czarnołbistej.
– Park Śląski jest ostoją natury w samym sercu aglomeracji, miejscem bardzo ważnym w życiu społecznym i kulturowym mieszkańców i mieszkanek metropolii. Każdy centymetr tego miejsca przynosi ukojenie w pełnym stresów życiu mieszkańców i mieszkanek dużego skupiska ludzkiego jakim jest GZM.
– Deweloper chce budować na tej działce na podstawie Ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (tzw. "Lex Deweloper") blokowisko. Prawo mu na to pozwala, o ile Rada Gminy wyrazi taką zgodę poprzez uchwałę, co miało miejsce w przypadku Chorzowa. Uchwała ta jest jednak jawnie niezgodna z w/w aktem prawnym na podstawie Art. 5 ust. 3 i 4.

Śląski Ruch Klimatyczny w imieniu mieszkańców i mieszkanek Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zwraca się do Pana Marszałka z prośbą o uchylenie tej szkodliwej uchwały, a także o podjęcie roli mediatora w ich sporze z Radą Miasta i inwestorem.

Śląskie, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2022-05-04 22:44:37 +0200

Zebrano 100 podpisów

2020-12-01 12:52:39 +0100

Zebrano 50 podpisów

2020-11-30 23:14:09 +0100

Zebrano 25 podpisów

2020-11-30 21:35:39 +0100

Zebrano 10 podpisów