Przejdź do treści głównej

Do: do Prezydenta i radnych m.st. Warszawy

Obrońmy Port Żerański przed deweloperami

Domagamy się przeznaczenia całego Portu Żerańskiego na cele społeczne (rekreacja, sport, kultura), w związku z tym:
1) domagamy się przeznaczenia w projekcie studium terenów Portu Żerańskiego na park, a nie na cele mieszkaniowe.
2) domagamy się odrzucenia wniosku Lex Deweloper w Porcie Żerańskim.

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Port Żerański jest jedynym miejscem na Białołęce, gdzie może powstać duży park, a położenie nad wodą niezwykle zwiększy jego atrakcyjność.
Port i kanał Żerański to jedyne miejsce w Warszawie i regionie, gdzie przez cały rok można uprawiać sporty wodne.
W konsultacjach społecznych mieszkańcy opowiedzieli się za przeznaczeniem Portu Żerańskiego na cele społeczne (park, sporty wodne), jednak miejskie Biuro Architektury konsekwentnie forsuje interesy deweloperów, którzy posiadają działki na terenie portu (te działki nigdy nie były przeznaczone pod budowę osiedli mieszkaniowych).
Białołęka nie ma deficytu osiedli mieszkaniowych. Białołęka ma ogromny deficyt infrastruktury społecznej.
Przeznaczenie Portu Żerańskiego na potrzeby deweloperów będzie kolejnym etapem zabudowywania Białołęki wyłącznie dla krótkoterminowych korzyści, bez wizji, bez planów miejscowych, bez strategii rozwojowej.
Utraty dużych terenów zielonych nad Kanałem Żerańskim nie da się już nigdy w przyszłości zrekompensować, więc byłby to strategiczny błąd z punktu widzenia rozwoju dzielnicy, która wkrótce przekroczy 200 tysięcy mieszkańców i jest prawie pozbawiona urządzonych terenów rekreacyjnych.
Powodem niniejszego apelu jest:
1) wyłożenie projektu studium dla m.st. Warszawy, w którym Port Żerański przeznaczony został w większości pod budownictwo mieszkaniowe,
2) upublicznienie informacji, że jeden z deweloperów posiadających działkę w porcie przygotowuje wniosek w sprawie zabudowania części portu w trybie LexDeweloper (niniejszy apel uprzedza formalne zgłoszenie przez dewelopera wniosku w tej sprawie).
Modlińska 16, 03-216 Warszawa, Polska

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Nowe informacje

2023-08-03 08:26:24 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-08-02 20:04:14 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-08-02 18:13:08 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-08-02 17:32:29 +0200

Zebrano 10 podpisów