Przejdź do treści głównej

Do: Parlamentarzyści Rzeczypospolitej Polskiej

Żądamy rozdziału kościoła od państwa! ŚWIECKIE PAŃSTWO TERAZ!

Posłanki, Posłowie, Senatorki, Senatorowie,
zwracamy się do Państwa, jako naszych reprezentantek i reprezentantów, z apelem o nadanie priorytetowej rangi kluczowemu wyzwaniu, jakim jest dziś dla Polski rozdział kościoła od państwa.

#ŚwieckiePaństwoTeraz!

Oburzeni klerykalizacją życia publicznego, nieludzkim traktowaniem kobiet w ciąży, nagonką na społeczność LGBT, niedopuszczalną ingerencją Kościoła katolickiego w proces stanowienia prawa, postępującą korupcją partyjno-klerykalną i bezkarnością przestępców w sutannach, my, obywatelki i obywatele, oczekujemy bezzwłocznego wdrożenia kompleksowych rozwiązań, które unormują relacje państwa z kościołem. Regulacje prawne powstałe z inspiracji religijnej muszą zostać zniesione, a rozdział kościoła od państwa musi stać się rzeczywisty i niepodważalny, a nie deklaratywny i pozorny.

Żądamy poszanowania naszych podstawowych praw! Zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony godności, poszanowania wolności osobistych i pełnego dostępu do opieki medycznej. Legalnej, darmowej aborcji do 12 tygodnia ciąży. Zniesienia klauzuli sumienia. Refundowanego in vitro. Antykoncepcji bez recept. Pełnego dostępu do opieki ginekologicznej i psychologicznej od 15 roku życia!

Ścigania mowy nienawiści ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Równości małżeńskiej i legalizacji adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Zmiany poniżającej i krzywdzącej procedury uzgodnienia płci na zgodną ze standardami ochrony praw człowieka!

Żądamy szkoły wolnej od religijnej indoktrynacji. Edukacji seksualnej, obywatelskiej i równościowej. Ochrony dzieci przed religijną przemocą – ograniczenia prawa do ich spowiedzi i egzorcyzmowania.

Pomocy psychologicznej zamiast kapelanów i katechetów w szkołach, szpitalach, urzędach, więzieniach i armii.

Zakazu finansowania studiów teologicznych z publicznych pieniędzy.

Pełnej wolności słowa i likwidacji przepisu o tzw. uczuciach religijnych!

Czynienie sobie ziemi poddaną nie jest godne człowieka rozumnego w czasach katastrofy ekologicznej i klimatycznej. Żądamy radykalnego wzmocnienia ochrony przyrody i praw zwierząt!

Domagamy się pełnej transparentności majątku kościoła i nałożenia na kler obowiązku sprawozdawczości finansowej. Wszystkie defraudacje muszą zostać ujawnione, a zagrabiony majątek publiczny – odzyskany. Żadnego finansowania kleru z pieniędzy podatników ani uwłaszczania kościoła na polskiej ziemi!

Urzędy i szkoły to nie miejsce dla krzyży, a ceremonie państwowe to nie święta religijne. Koniec z komitywą rządu i kleru, koniec z niepisanym "immunitetem" hierarchów! Żądamy otwarcia kościelnych archiwów i postawienia zarzutów przestępcom!

Żądamy wypowiedzenia konkordatu, który jest bilateralną umową międzynarodową. Działanie kościołów na terenie Rzeczypospolitej mają regulować ustawy!

#ŚwieckiePaństwo
#ŚwieckiePaństwoTeraz!

Dlaczego ta sprawa jest ważna?

Kościół katolicki to jeden ze związków wyznaniowych działających na terenie Polski, nie zaś partner rządu Rzeczypospolitej, ani tym bardziej państwo w państwie. Jako demokratki i demokraci sprzeciwiamy się uprzywilejowaniu jakiegokolwiek wyznania w polskim porządku prawnym.

Art. 1 Konstytucji stanowi, że Rzeczpospolita Polska jest naszym dobrem wspólnym. Jest więc także dobrem obywatelek i obywateli nieidentyfikujących się z żadnym wyznaniem, a także identyfikujących się z wyznaniami innymi niż katolicyzm. Na równych prawach.

Zgodnie z art. 25 Konstytucji, władze Rzeczypospolitej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym. Zaś w świetle art. 10 ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, Rzeczpospolita Polska jest państwem świeckim, neutralnym w sprawach religii i przekonań. Władzom publicznym nie wolno więc angażować się w zaspakajanie roszczeń żadnego związku wyznaniowego, ani jego fanatycznych wyznawców. Władze nie mogą także narzucać całemu społeczeństwu wybranego systemu wartości, ani przyzwalać na utożsamianie polskości z jednym wyznaniem.

Władze Rzeczypospolitej łamią tę zasadę w wielu sferach życia publicznego. Robią to, gdy w imię przekonań religijnych odmawiają kobietom prawa do aborcji i antykoncepcji, parom jednopłciowym – prawa do zawarcia małżeństwa, a osobom transpłciowym – do samostanowienia. Ignorują tę zasadę blokując z pobudek wyznaniowych finansowanie in vitro, ograniczając wolność słowa w imię ochrony tzw. uczuć religijnych, czy finansując katechetów i kapelanów z publicznych pieniędzy.

Rozdział kościoła od państwa jest dziś w Polsce wyłącznie deklaratywny i pozorny, a koszty tej sytuacji ponoszą ludzie – kobiety umierające na oddziałach położniczych, dzieci dyskryminowane w szkołach z powodu nieuczęszczania na religię, osoby niepłodne, które chciałyby zostać rodzicami, pary jednopłciowe, którym odmawia się prawa do legalizacji związku, rodzicielstwa, dziedziczenia czy nawet odwiedzin w szpitalu, nastolatki zachodzące w ciążę z powodu braku edukacji seksualnej, dzieci homoseksualne i transpłciowe popełniające samobójstwa.

Klerykalizacja prawa i życia publicznego szkodzi, niszczy, zabija.

Ignorowanie świeckości państwa jest na rękę tylko garstce polityków kurczowo trzymających się stanowisk, obsesjonistów na punkcie władzy, korzyści, dominacji. Brak poszanowania wolności sumienia to drastyczne naruszenie praw człowieka i wolności obywatelskich, w szczególności praw kobiet, mniejszości seksualnych, narodowych, etnicznych i wyznaniowych – zagwarantowanych traktatami międzynarodowymi, w tym m.in. Kartą Praw Podstawowych UE!

Jesteśmy Europejkami i Europejczykami. Szanujemy umowę społeczną i prawo międzynarodowe. Kierujemy się życzliwością i szanujemy wszystkich ludzi. Respektujemy prawa człowieka i prawa zwierząt. Tego samego oczekujemy od naszych reprezentantek i reprezentantów.

Żywimy nadzieję, że wraz z nową kadencją Sejmu i Senatu wróci do Polski demokracja, praworządność oraz merytoryczna debata, która uwzględnia i szanuje stanowisko strony społecznej. Czas na poważną rozmowę o świeckości państwa jest właśnie teraz!

#ŚwieckiePaństwo #ŚwieckaSzkoła #StrajkKobiet #LGBTtoLudzie #IdziemyPoŚwieckiePaństwo #ŚwieckiePaństwoTeraz!

Sposób dostarczania

Podpisy zostaną wysłane mailem

Links

Nowe informacje

2024-03-17 18:22:17 +0100

Zebrano 5,000 podpisów

2023-07-09 02:46:52 +0200

Zebrano 1,000 podpisów

2023-07-07 16:42:12 +0200

Zebrano 500 podpisów

2023-07-06 11:30:55 +0200

Zebrano 100 podpisów

2023-07-06 09:29:12 +0200

Zebrano 50 podpisów

2023-07-06 08:50:53 +0200

Zebrano 25 podpisów

2023-07-06 08:32:46 +0200

Zebrano 10 podpisów