• Apel Kongresu Kobiet w Sprawie Demonstracji Rolników
  Rozumiemy opór znaczącej części rolników związany z koniecznością wprowadzenia europejskiego Zielonego Ładu, ale nie rozumiemy ataków na całą Unię Europejską. Przypominamy też, że dzięki członkostwu Polski w UE do rolnictwa trafiło blisko 80 mld Euro, a w ramach polityki spójności – dalsze blisko 160 mld Euro. Przypominamy, że już w 2023 poziom dopłat bezpośrednich zbliżył się do 260 Euro/ha i był wyższy niż średnio w UE, oraz że dochody rolnicze w około 40% podtrzymywane są przez transfery w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Protestujący rolnicy zdają się nie pamiętać, ile polska wieś zawdzięcza Unii Europejskiej. Dlatego, my kobiety apelujemy: nie unoście się emocjami, nie poddawajcie się manipulacjom, porzućcie barbarzyński pomysł zamykania granicy z Ukrainą; ona potrzebuje naszego wszechstronnego wsparcia! Polska jest krajem cywilizowanym i musi szanować umowy międzynarodowe, z korzyścią dla wszystkich. Apelujemy o spokój, rozsądek i odpowiedzialność, pamiętając że niedługo będziemy obchodzić drugą tragiczną rocznicę wojny, której stawką jesteśmy my wszyscy, Europejczycy i Europejki, nasza wolność, życie i bezpieczeństwo.
  17 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Konfederacja Lewiatan
 • NIE budowie w okolicy doliny rzeki Brzozy. TAK dla zielonej Łodzi
  Planowane są kolejne nowe osiedla przy ulicy Koniczynowej, pomiędzy ulicami Liściastą i Zgierską: - 23 bloki, - nawet 1500 miejsc postojowych, - ponad 1300 drzew do wycinki! Dolina rzeki Brzozy uznana jest za użytek ekologiczny i wyróżnia się dużym wpływem na zachowanie różnorodności biologicznej. Jeśli tak jak my, nie zgadzasz się na: - bezpowrotną utratę naturalnych siedlisk zwierząt dziko żyjących w tym saren, zajęcy, dzików, lisów, sów i bażantów, - wycinkę ogromnej ilości drzew a tym samym dewastacją naturalnego ekosystemu żyjących tam ptaków, - zatracenie charakteru osiedla domów jednorodzinnych, - wzrost zanieczyszczenia środowiska, - zwiększony ruch na osiedlowych ulicach, podejmij działanie i podpisz petycje przeciwko planowanym inwestycjom! Prosimy, nagłośnij sprawę wśród znajomych i w mediach społecznościowych.
  654 z 800 Podpisy
  Utworzył(a) Stowarzyszenie „Nasza Rzeka Brzoza”
 • Stop śmieciowisku na ul. Szczecińskiej! Żądamy planu miejscowego bez firm śmieciowych
  Ul. Szczecińska jest dzisiaj jednym wielkim śmieciowiskiem, z odpadami wiszącymi na drzewach i płotach, wpadającymi do Ślęzy i na osiedla. W ostatnich latach została otoczona z wielu stron zabudową mieszkaniową i kluczową społecznie. Obok Nowych Żernik, nowej zabudowy na Kuźnikach, Żernikach, Maślicach i Pilczycach usytuowane są tu Stadion Miejski (tarczyński Arena), kąpielisko Glinianki, tereny rekreacyjne, w tym Las przy Kosmonautów, Las Kuźnicki (przygotowany użytek ekologiczny), Park Tysiąclecia, czy Szpital na Fieldorfa (a niebawem szpital onkologiczny). Szkoły, przedszkola, żłobki, centra aktywności lokalnej. Niebawem powstanie Akademia Śląska Wrocław. Teren aktywności gospodarczej przy ul. Szczecińskiej jest strategicznym miejscem w zachodniej części Wrocławia z uwagi na lokalizację. Jego usytuowanie przy węźle autostradowym Wrocław Stadion daje duże możliwości rozwoju z korzyścią dla miasta Wrocławia, ale przede wszystkim dla najbliższego rejonu – sąsiednich osiedli. Tutaj mogą być lokalizowane usługi, handel, bazy transportowe, czy biurowce, czy hotele. Świetne skomunikowanie z autostradą. Linią tramwajową i kolejową oraz przebudowaną ul. Kosmonautów. W Studium Uwarunkowań z 2006 roku teren wokół Tarczyński Areny był planowany jako trzecie miejsce we Wrocławiu o charakterze ogólnomiejskim. Zgodnie z przyjętymi w latach 2006-2007 i późniejszymi dokumentami planistycznymi obecnie trwa realizacja tych planów. Wbrew temu na tym terenie zlokalizowano kilka dekad temu firmy odpadowe. Teren aktywności gospodarczej przy ul. Szczecińskiej był w latach 90. XX w. traktowany przez Władze Wrocławia jako teren tymczasowej lokalizacji dla działalności dotyczącej gospodarki opadami, czy przemysłu. Dziś zmieniła się struktura funkcjonalno – przestrzenna tej części miasta. Dlatego działanie, ale też lokalizowanie nowych przedsiębiorstw uciążliwych przy ul. Szczecińskiej jest błędem planistycznym. Wszyscy pamiętamy pożar nielegalnego składowiska odpadów na Szczecińskiej. Składowiska, z którym Miasto, prokuratura i służby państwowe przez lata nie potrafiły sobie poradzić. Tygodniowy pożar, zamkniętą linię kolejową, smród i trujące opary. Miejsce aktywności mafii śmieciowej. Obserwujemy fruwające odpady plastikowe, roznoszone po okolicznych terenach. Teraz planuje się tutaj fabrykę substratu organicznego. Codziennie kilkadziesiąt tirów odpadów biologicznych. Mówimy dość śmieciowisku na Szczecińskiej! Nie można na wartościowym terenie inwestycyjnym w atrakcyjnej lokalizacji, otoczonym zabudową mieszkaniową i usługami oraz cenną przyrodą, zamieszkałym przez ok. 30 tys. osób (i z roku na rok więcej) lokalizować działalności uciążliwych, koncentrujących się na gospodarce odpadami. Takie inwestycje są bardzo potrzebne Wrocławiowi, ale nie w tym miejscu. Tego typu działalności lokalizuje się na obrzeżach miast, w strefie podmiejskiej, z daleka od zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem dużej strefy buforowej. Nie ulega wątpliwości, że nikt dziś nie rozpatrywałby lokalizacji zakładów składowania i przetwarzania odpadów, w tym punktu produkcji substratu organicznego przy ul. Szczecińskiej, gdyby Gmina Wrocław posiadała strategię gospodarki odpadami i szybciej aktualizowała w tym zakresie dokumenty planistyczne. Dlatego jako mieszkańcy Wrocławia żądamy, aby Prezydent Wrocławia i Rada Miejska Wrocławia w trybie pilnym dokonali zmian w dokumentach planistycznych, aby wyeliminować gospodarkę odpadami z ul. Szczecińskiej i zastąpić ją usługami nieuciążliwymi dla społeczeństwa.
  361 z 400 Podpisy
  Utworzył(a) Robert Suligowski
 • Nie dla Audioriver w Parku na Zdrowiu. Tak dla Audioriver w Łodzi
  1. Kwestie przyrodnicze Organizacja festiwalu z zapleczem koncertowym (wiele scen), sanitarnym i gastronomicznym oraz miasteczkiem namiotowym w sposób oczywisty wiązać się będzie z dewastacją przyrody w parku. Niepokoi nas również zły wpływ festiwalu na dziko żyjące zwierzęta i te zamknięte w Ogrodzie Zoologicznym. 2. Kwestie historyczne Festiwal ma się odbyć na obszarze o dużym znaczeniu historycznym, w miejscu martyrologii - w okolicach Pomnika Czynu Rewolucyjnego oraz Wzgórza Niepodległości, gdzie leżą szczątki ofiar Rewolucji 1905 roku i walk niepodległościowych. 3. Kwestie obywatelskie, partycypacyjne O lokalizacji komercyjnego festiwalu władze Łodzi decydowały wyłącznie w rozmowach z przedstawicielem organizatora. Dlaczego przed podjęciem decyzji nie uwzględniono głosu mieszkanek i mieszkańców oraz ekspertów od ochrony środowiska?
  7 676 z 8 000 Podpisy
  Utworzył(a) Zielone Serce Zdrowia Picture
 • Nie dla niszczenia Łąk Banioskich w obszarze Natura 2000
  Obszar Natura 2000 w Baniosze jest siedliskiem ptaków, zwierząt i roślinności. Zabudowanie łąk zabierze kolejne tereny do życia dla zwierząt. Zrobimy wszystko aby nie pozwolić na dalsza ekspansję! Budowa na terenie zalewowym to niectylko drenaż okolicznych mokradeł ale zagrożenie dla ludzi i samych budynków. A co jeśli zacznie ich zalewać? Wezwą koparkę aby przekopać rzekę Małą, zniszczyć bobrowe siedliska, przeorać renaturyzujace się torfowiska? Nie zgadzamy się na to.
  1 583 z 2 000 Podpisy
  Utworzył(a) Danuta Mroszczyk
 • BANKI SZKŁA I CERAMIKI przy marketach spożywczych
  Prowadzona dzisiaj w ramach JSSO zbiórka selektywna to nie są prawdziwe frakcje handlowe, lecz frakcje umowne, które mają w sobie duży procent zanieczyszczeń innymi odpadami. Ponadto liczba pojemników nie jest określona właściwie. Trzeba to zmienić. Jako ruch 369SORTWASTE czyli 369SORTUJODPADY mamy opracowane uniwersalne równanie matematyczne do opisu metody sortowania jako pierwszego etapu recyklingu.
  5 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Sylwester Bogusiak
 • Zakaz używania petard hukowych i fajerwerków w Sylwestra
  Zależy mi na tej sprawie gdyż zapewniłoby to nam bezpieczeństwo, ograniczone by było występowanie poważnych wypadków z powodu niewłaściwego posługiwania się petardami hukowymi i fajerwerkami które kończą się ciężkimi poparzeniami ciała, utratą kończyn ciała, śmiercią ludzi, dzieci, zwierząt. Wzywam Kancelarię Prezesa Rady Ministrów do natychmiastowego działania w tej sprawie gdyż chodzi tu o dobro i bezpieczeństwo Polaków i ochronę zwierząt.
  127 z 200 Podpisy
  Utworzył(a) Gabriela Pszeniczka
 • Wiadomości o klimacie na równi z pogodą!
  Dotychczas większość tradycyjnych mediów albo ignorowała albo nadal ignoruje zagrożenie, a co gorsza prowadzi działania o charakterze dezinformacji lub nie informuje o zjawisku w sposób adekwatny do zagrożenia. Dlatego w zmianach w Telewizji Publicznej i zapowiedziach budowy nowych standardów widzimy możliwość budowania szerokiego poparcia dla działań wynikających z rekomendacji globalnego, naukowego konsensusu dotyczącego stanu klimatu. Dotychczasowe działania wszystkich rządów zawodzą, jeśli chodzi o formułowanie adekwatnej odpowiedzi na wywołane ludzką działalnością zmiany klimatu, które już w wielu miejscach na świecie sprowadzają katastrofalne skutki. Kolejne raporty różnych organizacji, w tym Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) wskazują, że bez podjęcia pilnych i daleko idących zmian dotyczących wszystkich obszarów działalności człowieka, olbrzymie obszary powierzchni Ziemi w ciągu najbliższych dziesięcioleci mogą stać się niezdatne do życia. Niestety globalne emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną, zagrażając przyszłości obecnej cywilizacji i przyczyniając się do tzw. szóstego wymierania gatunków - katastrofy ekologicznej na ogromną skalę, która ma także wpływ na możliwości wyżywienia ludzkości. Wiadomości klimatyczne zaraz po pogodynce!
  3 869 z 4 000 Podpisy
 • Petycja o Przywrócenie Integralności Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz poszerzenie granic Parku
  Szczyt chciwości Świętokrzyski Park Narodowy w 2022 roku został bezprawnie pozbawiony swojego serca: fragmentu na Łyścu o powierzchni 1,35 ha wraz z zabytkową zabudową. Powodem usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego tej niewielkiej, bezleśnej enklawy było niezgodne z prawem i wiedzą naukową twierdzenie o tym, że teren ten bezpowrotnie utracił swoje wartości przyrodnicze”. Taką tezę głosili dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz kolejni Ministrowie Klimatu i Środowiska. Zgodnie z polskim prawem część parku narodowego może być usunięta z jego granic wyłącznie w przypadku zaistnienia trzech przesłanek łącznie: bezpowrotność utraty [1] wartości przyrodniczych [2] i kulturowych [3]. W przypadku enklawy na Łyścu nie zaszły wszystkie trzy z tych przesłanek: bezpowrotność utraty wartości, utrata wartości przyrodniczych oraz utrata wartości kulturowych. Inicjatorem wyłączenia z granic ŚPN tej enklawy są Oblaci, zakonnicy, którzy zajmują część klasztoru na Łyścu, a teraz domagają się jego całości, choć jest to własność Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich. Oblaci w ostatnich latach podjęli wiele dewastujących aktywności na Łyścu np. sadząc nawłoć kanadyjską (gatunek inwazyjny) czy organizując złoty kilku tysięcy motocyklistów! Bezprawne wyłączenie fragmentu ŚPN Od 4 lat strona społeczna podejmuje wszelkie możliwe działania (udział w konsultacjach społecznych, korespondencja z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Premierem, dyrekcją ŚPN, happeningi, protesty, publikacje, badania naukowe, zaalarmowanie innych organizacji pozarządowych oraz instytucji naukowych i państwowych) mające na celu powstrzymanie bezprawnej procedury. Premier Mateusz Morawiecki, pomimo dostępnych informacji o wartości przyrodniczej i kulturowej terenu oraz negatywnych ocenach projektu rozporządzenia przez Rady Naukowe i opinie publiczne, podjął decyzję o podpisaniu rozporządzenia. To działanie doprowadziło do bezprawnego wyłączenia z granic Parku Narodowego cennej części terenu. Bezprawność tego rozporządzenia potwierdziły liczne autorytety, w tym Sejmowa komisja prawnicza, Polska Akademia Nauk, Państwowa Rada Ochrony Przyrody, Rada Naukowa Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Najwyższa Izba Kontroli. Nasze starania o przywrócenie prawa na Łyścu wsparły takie organizacje jak Pracownia Na rzecz Wszystkich Istot, Klub Przyrodników, PTOP Salamandra oraz naukowcy tacy jak prof. Szymon Malinowski i dr hab. Wiktor Kotowski. Ponadto, naszą inicjatywę poparło ponad 20 polityczek i polityków z różnych partii politycznych. Serce ŚPN Podkreślamy, że teren na Łyścu jest Pomnikiem Historii, częścią obszaru Natura 2000, a także zabytkiem kultury. Jego wartości przyrodnicze i kulturowe zostały potwierdzone przez pokolenia naukowców. Jest niezrozumiałe, dlaczego rząd dążył do przekazania tego terenu zakonowi Oblatów, zwłaszcza w kontekście możliwości zakupu ziemi przez zakon z bonifikatą 99%. Domagamy się przywrócenia terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego do jego pierwotnych granic oraz transparentności w działaniach dotyczących tego terenu. Wzywamy do respektowania praworządności i ochrony wartości narodowego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Szczyt nadziei - poszerzenie granic ŚPN Proponujemy również, aby rząd zainicjował konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego o dodatkowe tereny. Są to m.in. sztolnia z zimowiskiem nietoperzy na Bukowej Górze, fragment mszystego boru jodłowo-świerkowego pod Ciekotami oraz Pasmo Jeleniowskie. Włączenie tych obszarów do Parku Narodowego pozwoli na ochronę ich unikalnych wartości przyrodniczych i złagodzi problemy związane z izolacją oraz fragmentacją lasów wokół ŚPN.
  6 450 z 7 000 Podpisy
  Utworzył(a) Lukasz Misiuna Picture
 • STOP fermie drobiu w Lubartowie gmina Wymiarki
  Stanowczo sprzeciwiamy się budowie fermy drobiu w Lubartowie! Nie pozwólmy na realizację inwestycji, która szkodzi mieszkańcom, zagraża bezpieczeństwu, niszczy przyrodę i wpłynie negatywnie na rozwój wsi. W Lubartowie mieści się już ferma norek, z którą były problemy. Holenderska firma stopniowo powiększa swoje inwestycje, trzeba mieć świadomość, że ferma może się rozbudowywać. Już teraz na fermie ma przebywać prawie 300 tysięcy ptaków. Środowisko i zdrowie: taka fabryka jest zagrożeniem nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia i dobrostanu. Odór roznoszący się na kilometry, opary amoniaku, siarkowodoru, bakterie, tysiące ton wyjątkowo smrodliwych odchodów i hałas, zanieczyszczenie wód podziemnych i gruntowych. Ciężarówki: w ciągu doby będzie dojeżdżać i wyjeżdżać co najmniej 28 pojazdów: w tym 18 ciężarówek i 10 busów. Dodatkowo pracownicy - 18. Łącznie 56 ciężkich kursów w obie strony. Gmina poniesie dodatkowe koszty na utrzymanie stanu dróg. Każdego dnia trzeba dowieźć paszę i gaz do ogrzewania 300 tys. ptaków. Potem wywieźć odchody, padłe ptaki i ścieki, przywieźć słomę na ściółkę. I znowu wszystko od początku. Jak będą wyglądały nasze drogi, co z bezpieczeństwem? Wentylatory: 156 sztuk wentylatorów generujących hałas. Koniec turystyki i inwestycji: kto zechce kupić nieruchomość lub działkę i mieszkać w pobliżu fabryki drobiu, która śmierdzi? Co ze spadkiem cen naszych nieruchomości? Jako mieszkańcy gminy, właściciele, użytkownicy nieruchomości położonych w gminie uważamy, że planowana inwestycja przyczyni się do obniżenia wartości naszych nieruchomości, a także ograniczy możliwość prowadzenia działalności turystycznej. Prosimy podpisujcie!
  21 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Mieszkańcy Gminy Wymiarki
 • MANIFEST I ŻĄDANIE MIESZKAŃCÓW GIŻYCKA WOBEC OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ
  Sprawa dotyczy Lasu Miejskiego obok Giżycka. Las ten, o powierzchni nieco ponad 300 ha, stanowiącej około 1,4% powierzchni leśnej Nadleśnictwa Giżycko, był, jako nadany Giżycku (dawniej Lötzen) wraz z prawami miejskimi w 1612 r., od zawsze miejscem szczególnym dla mieszkańców miasta i okolic. Archiwa dowodzą, że dawni mieszkańcy, choć korzystali z drewna w nim pozyskiwanego, bardzo dbali o zachowanie ciągłości Lasu. Już pod koniec XIX wieku, gdy drewno straciło na znaczeniu, a społeczeństwo w wyniku wzrostu dobrobytu i przemian obyczajowych zaczęło rozwijać formy spędzania wolnego czasu, Las Miejski stał się ulubionym celem wycieczek okolicznych mieszkańców, a z czasem wręcz ośrodkiem życia społecznego. Szczególny stosunek mieszkańców Giżycka i okolic do tego miejsca przetrwał zarówno zmianę właściciela Lasu (został on upaństwowiony jeszcze w XIX wieku), jak i niemal całkowitą wymianę ludności w wyniku II wojny światowej. Zmieniały się języki, kultury i ustroje, a Las Miejski (dawniej Stadtwald) pozostał Lasem Miejskim nie tylko na mapach, ale przede wszystkim w sercach mieszkańców. Szczególny związek lokalnej społeczności z tym miejscem dostrzegły Lasy Państwowe, które we współpracy z samorządami odtworzyły elementy dawnej infrastruktury rekreacyjnej Lasu Miejskiego. Od kilkunastu lat uroczysko jest znowu nie tylko celem cichych spacerów, ale wielu najróżniejszego typu wydarzeń edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i integracyjnych. Nie przeszkadzało to w zachowaniu wielkich walorów przyrodniczych Lasu, którego większość, według materiałów Lasów Państwowych, stanowią cenne siedliska przyrodnicze wymienione w Dyrektywie Siedliskowej. Ten stan rzeczy uległ zmianie po 2017 r., kiedy to wszedł w życie nowy plan urządzenia lasu, przewidujący użytkowanie rębne niemal wszystkich drzewostanów ponad stuletnich w Lesie Miejskim, zajmujących obecnie około jednej trzeciej jego powierzchni. Oznacza to, że perspektywie dwóch dziesięcioleci uroczysko może stracić ogromną część swoich wysokich walorów przyrodniczych i rekreacyjnych i że stary las, podobny do tego, który znamy, w najlepszym wypadku oglądać będą nasze praprawnuki.
  4 z 100 Podpisy
  Utworzył(a) Inicjatywa Las Miejski
 • STOP dewastacji przyrody w Dolinie Pięciu Stawów (Katowice/Sosnowiec/Mysłowice)
  Wycięcie tych drzew spowoduje likwidację siedlisk licznych zwierząt zamieszkujących tereny stawów. Pozbawi również spacerowiczów bezcennego cienia, a cały obszar zostanie okaleczony zarówno pod względem bioróżnorodności, jak i estetyki.
  327 z 400 Podpisy
  Utworzył(a) Śląski Ruch Klimatyczny Picture